HR ASPAn ulkoistamispavelun kautta voidaan hoitaa koko yrityksen palkanmaksu. Kun yritys haluaa pitää avainhenkilökuntansa omilla palkkalistoillaan, voidaan heidän palkanmaksunsa hoitaa HR ASPANn kautta ja esimerkiksi muun henkilökunnan työsuhteet voidaan siirtää HR ASPAlle.

HR ASPA hoitaa erityisesti hotelli- , ravintola- ja matkailualan mutta myös muiden alojen palkanmaksua. Olemme keskittyneet palkanmaksupalveluissa erityisesti yksityisiin omistajavetoisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka haluavat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa .

Tarjoamme, palkanmaksupalvelua kaikkiin erilaisiin työsuhteisiin ja palkanmaksutapoihin: kuukausipalkkoihin, tunti- ja urakkapalkkoihin.

Työntekijälle palkka maksetaan sopimuksen mukaan , joko kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa, ennalta määrättyinä päivinä. Työntekijä saa palkkalaskelmansa sähköpostitse yrityksen nimellä ja logolla varustettuna.